| град Мелник Начало |

До Кмета на Община Сандански

 

 М О Л Б А  

От …………………………………………………………………………
Гр./с/ ………………………………


Господин Кмете,
С решение №……………………………….ни е признато правото на възстановяване на имот с площ …… дка в м…………………… землище

Господин Кмете,

Моля на основание чл.13 ал.4,5 и 6 от ППЗСПЗЗ да ни бъде издадена скица и удостоверение за пред “ОСЗГ”-гр.Сандански.

Считам ,че молбата ще ми бъде удоволетворена.

 

 

 

 

 

 

Приложение: Решение на “ОСЗГ”-гр.Сандански


Свали от ТУК